EKSPRESYONİZM (DIŞAVURUMCULUK)


 


    Birinci dünya savaşından sonra, empresyonizme tepki olarak doğmuş, Alman sinemasında uygulanmıştır. Çevremizi saran evrene ve dünyaya karşı ilgisiz görünen bu akım, insanın iç dünyasını ve bütün duygularını en gizli ve çıplak yönleriyle, olduğu gibi anlatır. Gerçekler her insana göre değişik olduğu için önemli olanı sanatçının kişiliğini ve gerçekleri kendine göre dile getirmesidir.


EKSPRESYONİZMİN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ

* Sanatçılar, kendi içlerine kapanıp kendilerini gözlemlemiş, iç gözleme önem vermişlerdir.


* Bireyin en gizli yönlerini açığa vuran bir anlatım yolu kullanılmıştır.


* Yapıtlarda, fantastik ve korkunç olaylar anlatılmıştır.


* Amaç, insanların ruhsal durumlannın ortaya konmasıdır.

BAŞLICA TEMSİLCİLERİ


O'Neil (tiyatro)

Franz Kafka (öykü, roman)

Thomas Stearns Eliot (şiir, eleştiri)

James Joyce (şiir, roman)

Franz Kafka

Thomas S. Eliot

James Joyce
Edebibilgiler.com 2009 ©  Her hakkı saklıdır.

Edebiyat denildiği zaman şu anlaşılır: Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı. Bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa musiki gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.

M.Kemal ATATÜRK