Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Yakın Anlamlı Sözcükler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcük, Kavram, Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Gerçek (Temel) Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Gerçek (Temel) Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Yan Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Mecaz Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Terim Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Eş Anlamlı Sözcükler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Yakın Anlamlı Sözcükler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler


Anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklerdir.

Karşıt anlamlı sözcükler iki zıt noktayı belirtir.


Örnek:

» uzak – yakın » bulanık – berrak   » kirli – temiz  » ileri – geri     » güzel – çirkin        » iç – dış  

» soğuk – sıcak » sık – seyrek  » iyimser – kötümser  » inmek – çıkmak  » sağ – sol  » zengin – fakir


» Bir sözcüğün olumsuzu, o sözcüğün zıt anlamlısı değildir.

Örnek:

» gelmek – gelmemek (olumsuzu) » gelmek – gitmek (zıt anlamlısı) » kirli – kirsiz (olumsuzu) » kirli – temiz (zıt anlamlısı) » almak – almamak (olumsuzu) » almak – vermek (zıt anlamlısı)


» Sözcüklerin karşıt anlamlı olabilmesi için her ikisinin de gerçek ya da mecaz anlamlı olması gerekir.

Örnek:

» Dün akşam bize geldi. (gerçek anlam) » Bu işin sonu nereye gider? (mecaz anlam) Bu cümlelerde gelmek ve gitmek birbirinin karşıtı değildir; çünkü gelmek gerçek anlamıyla, gitmek mecaz anlamıyla kullanılmıştır.