Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Gerçek (Temel) Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Yan Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcük, Kavram, Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Gerçek (Temel) Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Gerçek (Temel) Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Yan Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Yan Anlam

Yan Anlam


Bir sözcüğün temel anlamından kopmadan kazandığı yeni anlamlara yan anlam denir.

Bir başka deyişle, şekil ve işlev benzerliğinden dolayı, bir sözcüğün başka bir varlığa ad olarak verilmesidir.

Örnekler:

ðBu kokuyu, annem de kullanır. (koku: Güzel kokmak için kullanılan esans)

ðKör makasla kumaşı kesmeye çalışıyor. (kör: Keskinliği yeterli olmayan)

ðBugün boşum, hiç işim yok. (boş: İşi olmayan, işsiz.)

ðGömleğinin düğmelerini yarıya kadar tı. (açmak : Sarılmış, katlanmış, örtülmüş, buruşmuş veya iliklenmiş olan şeyleri bu durumdan kurtarmak.)

ðOkulun karşısına bir büfe daha tı. (açmak : Bir kuruluş, bir işyerini işler duruma getirmek.)

ðAnnem çok güzel baklava ar. (açmak : Kalın bir nesneyi yayarak ince duruma getirmek.)

ðKomşumuz tıkanan lavaboyu tı.  (açmak : Tıkalı bir şeyi, bu durumdan kurtarmak.)

ðBu tepsideki baklavada seksen yaprak var. (yaprak: yufka anlamında kullanılmıştır.)

ðOnunla görüşmeyi  haftaya bırak. (bırakmak: ertelemek)

ðMasanın ayağını yeni tamir ettirmiştim.

ðKapının kolu elimde kaldı.

ðBurnu aşınmış ayakkabılarla dolaşıyordu.