Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcük, Kavram, Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Gerçek (Temel) Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Gerçek (Temel) Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Yan Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Mecaz Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Terim Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Eş Anlamlı Sözcükler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Yakın Anlamlı Sözcükler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

Eş Sesli (Sesteş) Kelimeler

Yazılış ve okunuşları aynı olan; ama anlamları birbirinden farklı olan sözcüklere eş sesli (sesteş) sözcükler denir. Bunlar yalın hâlde olabildikleri gibi ek almış hâlde de olabilirler.

Yol: » Bu yolu takip etmemiz gerek. (yol: Bir yerden bir yere ulaşmak için üzerinde yürüdüğümüz yer)

       » Kardeşimle birlikte bahçedeki otları yolduk. (yolmak: Çekip koparmak)

Yüz : » Yüzü bana dönüktü. (yüz: Çehre, surat, sima)       » Düğününe yüz kişi gelmiş. (yüz:  sayı)

» Kıyıda iki çocuk yüzüyordu. (yüzmek: Suda ilerlemek)   » Koyunun derisini yüzdüler. (yüzmek: Derisini soymak)

El

» Telefonu bütün gün elinden bırakmadı. (el: İnsanın tutmaya ve iş görmeye yarayan organı)

» Eller ne derse desin, önemli değil. (el: Yabancı)

» Dilimizde düzeltme işareti ( ^ ) olan sözcüklerde okunuşları, yazılışları ve anlamları farklı olduğu için sesteşlik özelliği aranmaz.

Örnek :  » Hava soğuktu kar yağıyordu.      » Bu seneki kârımız iyi.

» ama – âma              » hala – hâlâ              » aşık – âşık              » adet – âdet            » yar – yâr

» Bir sözcüğün temel anlamıyla yan anlamı arasında sesteşlik özelliği aranmaz. Çünkü bu tür sözcükler arasında anlam bağlantısı kopmamıştır.

Örnek: » Karabatak suya daldı.          » Uzmanlığını hangi dalda tamamladı?

Bu cümlelerde dal sözcükleri birbirinin sesteşi değildir; çünkü birinci cümlede dal sözcüğü gerçek anlamıyla, ikinci cümlede dal sözcüğü ağacın bir organı olan dal sözcüğünün yan anlamıyla kullanılmıştır.

» Bir sözcüğün temel anlamıyla mecaz anlamı arasında sesteşlik özelliği aranmaz.

Örnek: » Kuru otlar, bir kibrit değse tutuşuverecekti. (Temel anlam)

            » Bu yazarın kuru bir anlatımı var. ( Mecaz anlam)