Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Terim Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Eş Anlamlı Sözcükler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcük, Kavram, Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Gerçek (Temel) Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Gerçek (Temel) Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Yan Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Mecaz Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Terim Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Eş Anlamlı Sözcükler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Eş Anlamlı Sözcükler

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler


Yazılışları ve okunuşları farklı olmasına rağmen aynı anlamı taşıyan sözcüklerdir.

Bu tür sözcükler birbirlerinin yerine kullanılabilir. Eş anlamlılık çoğunlukla Türkçe sözcüklerle dilimize yabancı dillerden girmiş sözcükler arasındadır.


Örnekler:

» siyah – kara

» cevap – yanıt

» kalp – yürek – gönül

» kelime – sözcük

» ileti – mesaj

» özgün – orijinal

» dil – lisan

» bellek – hafıza

» uygarlık – medeniyet

» al – kırmızı

» misafir – konuk

» fiil – eylem

» model – örnek

» ölçüt – kıstas – kriter

» belgegeçer – faks

» ilginç – enteresan

» varsıl – zengin

» yoksul – fakir

»kıymet-değer

»sene-yıl

»imkân-olanak

»acele-ivedi

»zelzele-deprem

»misafir-konuk

»sınav-imtihan

»yöntem-metot

»mesele-sorun