Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Yan Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Mecaz Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcük, Kavram, Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Gerçek (Temel) Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Gerçek (Temel) Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Yan Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Mecaz Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Mecaz Anlam

Mecaz Anlam


Bir ilgi veya benzetme sonucu sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlara mecaz anlam denir.

Mecaz anlamda kullanılan sözcükler genellikle soyut anlam kazanır.


Örnekler:

ðOrtalıkta savaş kokusu vardı. (koku: Belirti, işaret)

ðOlaylara karşı kör ve sağırdır. (kör: Duyarlılığını yitirmiş)

ðBoş sözlerle beni oyalamayın. (boş: Bir işe yaramayan)

ðMüşteriden para sızdırmak için elinden geleni yapardı.

ðSatıcının o ince ve tiz sesi kulaklarımızda patlıyordu.

ðBugünlerde havasından yanına varılmıyor.

ðBu hayırsız evlat için insan kendisini ateşe atar mı?

ðBu davranışına çok kırıldım.

ðTatlı bir ilkbahar akşamında rastlamıştım, ona.

ðBana karşı davranışlarında soğukluk vardı.

ðİnce düşüncelere daldığı her halinden belliydi.

ðSınavda yüksek not alamazsam yandım.

ðYaşlı kadına yer vermen ince bir davranıştı.