Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Anlam (Deyim) Aktarması
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Söz Öbekleri, İkilemeler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcük, Kavram, Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Gerçek (Temel) Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Gerçek (Temel) Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Yan Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Mecaz Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Terim Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Eş Anlamlı Sözcükler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Eş Anlamlı Sözcükler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Yakın Anlamlı Sözcükler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Ad Aktarması, Mecaz-ı Mürsel, Düz Değişmece
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Anlam (Deyim) Aktarması
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Söz Öbekleri, Yansıma Sözcükler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Söz Öbekleri, Yansıma Sözcükler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Söz Öbekleri, İkilemeler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Söz Öbekleri, Deyimler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Söz Öbekleri, Atasözleri
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Söz Öbekleri, Özdeyişler (Vecizeler)
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Söz Öbekleri, Dolaylama
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Söz Öbekleri, Güzel Adlandırma

İnsanlara Özgü Yansımalar:

Örnek

» Hapşu, hapşırık, hapşırmak

» Horr, horultu, horlamak


Hayvanlara Ait Yansıma Sözcükler:

Örnek

» Miyav, miyavlamak

» Hav, havlamak

» Mee, melemek

YANSIMA SÖZCÜKLER

Doğadaki cansız varlıkların, hayvanların, makinelerin çıkardığı seslerin taklit edilmesiyle oluşan sözcüklerdir.

Cansız Varlıklara Ait Yansıma Sözcükler:

Örnek

» Şırıl, şırıltı, şırıldamak

» Hışır, hışırtı, hışırdamak

» Gıcır, gıcırtı, gıcırdamak

» Çatır, çatırtı, çatırdamak


Makine ve Araçlara Ait Yansıma Sözcükler:

Örnek

» Pat, patlamak     » Vın, vınlamak    » Zırr, zırıltı

» Yansıma sözcükler ad, sıfat, zarf ve fiil gibi çeşitli türlerde kullanılabilir. Ayrıca cümlenin herhangi bir öğesinde de yer alabilir.

Örnek

Yansıma ad:  Birden onu bir hıçkırık tuttu.             Yansıma sıfat: Kıtır krakerleri yemeye bayılırım.

Yansıma eylem: Kapının menteşeleri gıcırdıyor.     Yansıma zarf: Dere şırıl şırıl akıyor.

» Yansıma sözcükler ikileme görevinde de kullanılabilir.

Örnek : » tıkır tıkır, çıt çıt, şırıl şırıl, fokur fokur…

» Yansıma sözcükler, mecaz anlama gelecek şekilde kullanıldıklarında yansıma anlamı ortadan kalkar.

Örnek: »Toplantıda bir ara sıkıntıdan patlayacak gibi oldum.  »Öğrenci, fiilimsileri tahtada çatır çatır anlattı.