Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Söz Öbekleri, Yansıma Sözcükler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Söz Öbekleri, İkilemeler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcük, Kavram, Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Gerçek (Temel) Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Gerçek (Temel) Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Yan Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Mecaz Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Terim Anlam
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Eş Anlamlı Sözcükler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Eş Anlamlı Sözcükler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Yakın Anlamlı Sözcükler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Anlam (Deyim) Aktarması
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Söz Öbekleri, Yansıma Sözcükler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Söz Öbekleri, Yansıma Sözcükler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Söz Öbekleri, İkilemeler
Edebibilgiler.com, Dil Bilgisi, Sözcükte Anlam, Söz Öbekleri, İkilemeler

İKİLEMELER

Anlamı güçlendirmek amacıyla aynı kelimenin, yakın anlamlı kelimelerin veya zıt anlamlı kelimelerin tekrarıyla oluşan sözcük grubuna ikileme denir.


İkilemeler şu şekillerde oluşturulur:


Aynı Sözcüğün Tekrarlanmasıyla Oluşan İkilemeler:

Örnek

» koşa koşa, ağır ağır, iri iri…

 

Eş Anlamlı Sözcüklerden Oluşan İkilemeler:

Örnek

» akıllı uslu, ses seda, güçlü kuvvetli, kılık kıyafet…

 

Zıt Anlamlı Sözcüklerden Oluşan İkilemeler:

Örnek

» ileri geri, az çok, er geç, bata çıka, büyük küçük…

 

Biri Anlamlı, Diğeri Anlamsız Sözcükten Oluşan İkilemeler:

Örnek

» eski püskü, eğri büğrü, yarım yamalak, çer çöp…

 

Her İkisi de Anlamsız Sözcükten Oluşan İkilemeler:

Örnek

» ıvır zıvır, eften püften, mırın kırın…

 

Yansımaların Tekrarıyla Oluşan İkilemeler:

Örnek

çat pat, kıs kıs, şırıl şırıl, patır kütür, horul horul…

 

İsim Tamlaması Şeklindeki İkilemeler:

Örnek

» suyunun suyu, güzeller güzeli…

 

Hâl (Durum) Eki Alarak Oluşan İkilemeler:

Örnek

» baş başa, baştan başa, biz bize, dişe diş, günden güne…

 

M Harfi Eklenerek Oluşturulan İkilemeler:

Örnek

» Ev mev, şaka maka, para mara, kitap mitap, ders mers, iş miş…

 

» İkilemelerle tekrarlar birbirinden farklıdır. Tekrarlarda araya virgül girer; fakat ikilemelerin arasına hiçbir noktalama işareti girmez.

Örnek

» Akşam, akşam, yine akşam… (Tekrar)

» Akşam akşam nereden çıktı bu maç. (İkileme)